sâmbătă, 14 aprilie 2012

SARBATORI FERICITE!!

miercuri, 11 aprilie 2012

Anunt in legatura cu Deciziile Curtii Constitutionale nr 223 si 224 din 15.03.2012 (CAS 5,5%)

Din verificarile facute la casele de pensii sectoriale rezulta faptul ca suma de 640 lei, retinuta abuziv incepand cu 01.01.2011 pana in present, se va restitui celor in drept, in baza unor ordine inerne, dupa ce motivarea celor doua decizii va fi publicata. In consecinta, membrii SCMD nu trebuie sa faca nici un demers pentru recupararea respectivei sume de bani.
Consilier juridic,
Col. (r) Vasile MIHAI

marți, 10 aprilie 2012

Model Cerere returnare 5,5%

DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:
- ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
- restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:
Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 leiFaţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.
Grad ______ (r) semnătura data
Nume


Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale
Recomandăm membrilor de sindicat să completeze și să trimită la Casele Sectoriale de Pensii - cu confirmare de primire - modelul de cerere pentru recuperarea veniturilor oprite ilegal din pensie.

Biroul Operativ al Filialei Dej