marți, 31 ianuarie 2012

ANUNT -PENTRU TOTI REZERVISTII DIN DEJ SI IMPREJURIMI

Stimaţi camarazi,dacă doriţi sa atacaţi in instanţă decizia de revizuire primită,SCMD-filiala DEJ vă stă la dispoziţie prin avocatul HODIŞ MARCEL; atât pentru cei care sunt membrii SCMD cât şi pentru cei care nu sunt încă membrii.Diferenţierea va consta în valoarea onorariului pe care îl veţi achita avocatului pentru iniţierea procedurilor de judecată.
Dacă sunteţi hotarâţi să urmaţi această cale veţi pregăti în 3 exemplare (puse intr-un plic mare cu numele dvs.pe el) copii alb-negru după următoarele documente:
1. copie după contestaţia trimisă;
2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestații
3. copie după actul de identitate (copie alb-negru);
4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate,cu anexele corespunzătoare;
5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare);
6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare);
7. copie după decizia veche de pensie;
8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare;
10.răspunsul la contestaţie al Casei de Pensii (ulterior după primire)
11.copie dupa chitanta platii cotizaţiei,sau copie dupa legitimatia de membru vizată(numai membrii SCMD)

Documentele pot fi înaintate reprezentantului nostru stabilit care se va afla în fiecare marţi si joi la locul de adunare al rezerviştilor din DEJ între orele 11 şi 12.Acolo veţi putea obţine toate detaliile si lămuririle referitoare la deschiderea procesului.

vineri, 27 ianuarie 2012

COMUNICAT IMPORTANT PENTRU MEMBRII SCMD DIN DEJ

1.Cei care nu am platit cotizatia si sunt restantieri rog sa achitati la BRD sucursala DEJ contravaloarea cotizatiei de 120 lei pe an in contul SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal: 26096263. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia. , iar o copie dupa chitanta eliberata de banca sa o depuneti la Scr.SCMD-fil.DEJ.
2.TOTI CEI CARE AU INAINTAT DOSARE PENTRU ACTIUNE IN INSTANTA PE FILIERA CLUJ-NAPOCA (CEDO) IN CEL MAI SCURT TIMP SA ADUCA O COPIE DUPA DECIZIA DE REVIZUIRE PRIMITA.DOCUMENTELE SE VOR STRANGE MARTI LA ORA 11.00 LA LOCUL
OBISNUIT DE ADUNARE A CADRELOR IN REZERVA DIN DEJ.